List Pani Marii Piechotki do Prezeski OW SARP Marty Sękulskiej-Wrońskiej

Szanowna Koleżanka Pani Marta Sękulska-Wrońska

Na Pani ręce pozwalam sobie przesłać gorące podziękowania za wspaniałe i niezwykle sympatyczne spotkanie z okazji moich setnych urodzin w siedzibie SARP i wdzięczność dla wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy wzięli w nim udział.

Z serdecznym pozdrowieniem
Szczerze wzruszona
Maria Piechotka

facebook share