List Marleny Happach do członków Oddziału Warszawskiego SARP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

jak zapewne większość z Was wie w ostatnich tygodniach Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Podstawowym elementem zgłoszenia było przedstawienie wizji rozwoju tego biura. Wzięłam udział w tym konkursie i przedstawiłam program rozwoju biura proponując m.in. utworzenie stanowiska Architekta Miasta oraz poszerzenie kompetencji i reorganizację całej jednostki. O moim udziale w konkursie poinformowałam Zarząd Oddziału Warszawskiego SARP na zebraniu w dniu 26 września br. a Prezesa ZG SARP na ostatnim spotkaniu Rady Prezesów i zebraniu ZG SARP w dniach 23-25 września br. w Muszynie.
Dzisiaj wzięłam udział w teście wiedzy oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Od kilku godzin wiem, że przedstawiony program spotkał się z uznaniem i zostałam wybrana na to stanowisko. Ku mojemu zaskoczeniu już jutro ukaże się na ten temat publikacja w stołecznych mediach. Żałuję, ponieważ chciałam Was poinformować o zaistniałej sytuacji przed doniesieniami prasowymi.

Niestety nie jest możliwe łączenie funkcji Dyrektora BAiPP oraz prezesa OW SARP, dlatego zmuszona jestem do przywołania odpowiedniego zapisu w statucie SARP: § 27. [Uzupełnienia składu władz] ust 2. W przypadku kiedy prezes zrezygnował lub nie może pełnić swojej funkcji, zarząd powołuje ze swojego składu pochodzącego z wyboru w jego miejsce osobę pełniącą obowiązki prezesa do czasu najbliższego odpowiedniego Walnego Zjazdu Delegatów lub Walnego Zebrania Członków Oddziału.

Niniejszym zwołuję Nadzwyczajne Zebranie Zarządu OW SARP na dzień 10 października 2016 r. godz. 18:30 w celu wybrania osoby pełniącej obowiązki prezesa i ustalenia daty najbliższego walnego zjazdu.

Od 3 października 2015 r. – czyli od dnia kiedy zostałam przez Was wybrana Prezesem SARP minął dokładnie rok. Bardzo Wam dziękuję za okazane zaufanie. Funkcja Prezesa Oddziału Warszawskiego SARP jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i z wielką dumą pełniłam swoją obowiązki. Jednak, jeszcze w dniu Walnego Zjazdu powracał w Waszych i moich wypowiedziach ważny dla nas wszystkich temat przywrócenia stanowiska Architekta Miasta i wizji i rozwoju przestrzennego Warszawy. Wielokrotnie przedstawiałam stanowisko naszego stowarzyszenia w tej sprawie na rożnych forach. Kiedy ogłoszony został konkurs uznałam za oczywiste przedstawienie programu zainspirowanego naszymi dyskusjami na ten temat. Cieszę się, że została wybrana moja kandydatura a szczególnie, że uznanie zdobył przedstawiony program. Jednocześnie mam też pewność, że losy Oddziału Warszawskiego pozostaną w dobrych rękach jednego z wiceprezesów do czasu kolejnego walnego zebrania.

Bardzo Wam dziękuję za ten rok, przełomowy w moim życiu, i bardzo liczę na zrozumienie i wsparcie. W każdej sytuacji i na każdym stanowisku pozostanę wierna naszym ideałom i postaram się godnie reprezentować Stowarzyszenie Architektów Polskich.

 

Serdecznie pozdrawiam,

Marlena Happach
Prezes Oddziału Warszawskiego SARP

facebook share