Lifting The Curtain. Central European Architectural Networks | La Biennale di Venezia 2014

Lifting the Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne to wydarzenie towarzyszące 14. Międzynarodowej Wystawy Architektury – Biennale w Wenecji.
W tym roku oprócz wystawy w Pawilonie Polskim pt. Figury niemożliwe autorstwa Instytutu Architektury i Jakuba Woynarowskiego, Polaków będzie można także spotkać na wystawie Lifting the Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne.

Wpływ Europy Środkowej na formację i rozpowszechnienie się modernizmu jest wciąż mało znany lub traktowany jako lokalny epizod w powojennej historiografii światowej architektury współczesnej – po części za sprawą nieobecności i marginalizacji w głównym nurcie zachodniego obiegu wiedzy. Sytuację tę wzmacniają w ostatniej dekadzie zyskujące na znaczeniu narodowe narracje nowoczesności w krajach postsocjalistycznych.

Projekt badawczy jest próba stworzenia alternatywną względem głównego nurtu historiografii perspektywy architektury w Środkowej Europie: centrów, szkół, producentów, grup i kolektywów itp., – głównych aktorów mających wpływ na ewolucję i akumulację kultury architektonicznej. Ma on na celu uwidocznić międzynarodowe i interdyscyplinarne sieci, których aktywność w dwudziestym wieku miała znacznie większy wpływ na formowanie się modernizmu niż działalność pojedynczych indywidualności, biur projektowych.

Wystawa jest pierwszym elementem długoterminowych badań nad rozwojem architektury jako efektu złożonych zależności pomiędzy produkcją materialną i niematerialną angażującą wiele czynników i uczestników połączonych w sieci. Wg postawionej tezy architektura stała się wynikiem zbiorowej produkcji i transferu wiedzy, ponad granicami regionalnymi i geopolitycznymi, podlegając złożonym zależnością i wpływom. Proponując nową perspektywę i metodologię zakładamy przejście od narodowych narracji nowoczesności do globalnego ujęcia, wykraczającego poza elementy i wątki składające się dotychczas w główny nurt badań nad architekturą regonu. Początkowy etap ma na celu opis sieci, które złożyły się na kształt i skontekstualizowały kulturę architektonicznej w ciągu ostatnich stu lat, śledząc powiązania pomiędzy lokalnymi i ponadnarodowymi ramami interpretacyjnymi. Dalsze etapy dotyczą rozwoju i kontekstualizacji różnych wizji nowoczesności, jej postmodernistycznych adaptacji, ich rewizji podczas okresu transformacji oraz wpływu na procesy zachodzące obecnie.

Poprzez proces aktywnej dokumentacji zapoczątkowany w czasie trwania wystawy i w ciągu projektu przez uczestniczące w projekcie ośrodki powstanie otwarte archiwum. Taki modus operandi pozwoli na ożywienie wymiany pomiędzy najbardziej aktywnymi ośrodkami architektonicznymi w regionie. Projekt stanowi więc również próbę ożywienia i kultywowania istniejących już sieci.

Więcej informacji można znaleźć na stronach projektu: www.ce-arch.net

Informacje o wystawie w ramach Biennale w Wenecji

Miejsce: Centro Culturale Don Orione Artigianelli (Sala Tiziano), Dorsoduro 919, Venezia
Wydarzenia towarzyszące będą ogłaszane na stronie internetowej projektu www.ce-arch.net
Czas trwania wystawy: 7 czerwca – 23 listopada 2014
Wstęp wolny

Organizator: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Warszawa
Inicjator projektu długoterminowego: TRACE

Partnerzy / współorganizatorzy:
TRACE – Central European Architectural Research Think-tank
CCEA – Centre for Central European Architecture, Praga
KEK – Hungarian Contemporary Architecture Centre, Budapeszt
ÖGFA – Austrian Association for Architecture, Wiedeń
Platforma 9,81 – Institute for Research in Architecture, Zagrzeb/Split

Kuratorzy: Sarmen Beglarian (Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej), Piotr Bujas (TRACE), Igor Kovačević (CCEA), Iris Meder (ÖGFA), Maroje Mrduljaš (Platforma 9,81), Samu Szemerey (KÉK)

Współpraca badawcza: Sarmen Beglarian, Dafne Berc, Marketa Březovská, Piotr Bujas, Adam Gebrian, Jelena Grbić, Karin Grohmannová, Alicja Gzowska, Daniella Huszár, Maja Ivanič, Jelica Jovanović, Aleksandra Kędziorek, Monika Konrad, Igor Kovačević, Małgorzata Kuciewicz, Vladimir Kulić, Iris Meder, Maroje Mrduljaš, Zofia Płoska, Milan Rakita, Grzegorz Rytel, Gabriele Ruff, Peter Szalay, Samu Szemerey, Ines Tolić, Yvette Vašourková, Miranda Veljačić, Marketa Žačkova.

Projekt wystawy: Simone De Iacobis, Monika Konrad, Małgorzata Kuciewicz
Grafika: Jakub Jezierski
Korektor: Martin Tharp
Produkcja: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej
Koordynatorzy projektu: Zofia Borysiewicz, Gulia Gueci, Michael Koller, Katarzyna Sobczak, Christoph Thun.

Wsparcie: Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa;
Muzeum Sztuk Pięknych (Szépművészeti Múzeum), Budapeszt;
Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji
Officina delle Zattere, Venice,
Pilsner Urquell, partner otwarcia.

facebook share