Katalog wystawy Plany na Przyszłość / LAB.

Plany na Przyszłość / LAB. – wystawa z 25 letnią tradycją, w tym roku po raz pierwszy zorganizowana została przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa i ZODIAKIEM Warszawskim Pawilonem Architektury.

W 2022 roku na wystawie można było zobaczyć 67 projektów budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych, z 45 pracowni architektonicznych. Dzięki Planom warszawiacy mogli zobaczyć, jak zmieni się stolica w najbliższych latach. Wystawa zaprojektowana została tak, by śledzić zmiany w Warszawie z podziałem na konkretne dzielnice i okolice miasta.

Dodatkowo na wystawie zaprezentowanych zostało 19 najciekawszych prac dyplomowych z Wydziałów Architektury Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Mając na względzie to, że mówimy o Planach na Przyszłość, głos najmłodszego pokolenia architektów jest niezwykle cenny i warty uwagi.

Oddajemy w Państwa ręce katalog w wersji online.
Pobierz publikację >>>

Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne

Warsztaty były trzydniowym wydarzeniem, zorganizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, którego celem było opracowanie nowych koncepcji przekształcenia i zagospodarowania przestrzeni publicznych w centrum Warszawy. Tematem Warsztatów była przestrzeń znajdująca się wokół Pawilonu Zodiak, przylegająca do Pasażu Wiecha.

W efekcie warsztatów powstał materiał badawczy oraz szereg koncepcji i założeń do funkcjonowania Pawilonu Zodiak wspólnie z otaczającą go przestrzenią, które zostały wykorzystane przy działaniach wokół Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak.

Pobierz publikację…

Warszawskie Centra Lokalne

Warszawskie Centra Lokalne to program realizowany przez m.st. Warszawa we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP. Przy szerokim udziale i zaangażowaniu mieszkańców stolicy opracowano studium i wybrano 10 centrów lokalnych w Warszawie do pilotażowej fazy programu, w ramach której powstaną koncepcje architektoniczne przemian przestrzennych w wybranych lokalizacjach.

Zespół pod przewodnictwem prof. PW arch. Krzysztofa Domaradzkiego (Wydział Architektury PW) w składzie: arch. Marlena Happach – OW SARP, dr inż. arch. Katarzyna Sadowy – OW SARP oraz arch. Aleksandra Wasilkowska OW SARP, dr Anna Domaradzka-Widła – Instytut Studiów Społecznych UW, 16 lutego br. rozpoczął pracę nad studium koncepcyjnym dotyczącym centrów lokalnych w Warszawie.

W ramach warsztatów przeprowadzona została analiza istniejących centrów lokalnych w Warszawie, wskazane miejsca, gdzie występuje potrzeba ich utworzenia. Ważnym elementem projektu było badanie oczekiwań społecznych oraz wskazanie dobrych praktyk z innych miast europejskich. W ramach projektu odbywały się będą spotkania z aktywistami, urzędnikami i badaczami zaangażowanymi w działania na rzecz społeczności lokalnej.

W listopadzie 2015r. zostało wydane Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie. Opracowanie jest podsumowaniem prac podczas warsztatów eksperckich zorganizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy.

Pobierz publikację >>>

Program przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ

W pierwszej połowie 2014 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zorganizował warsztaty projektowe na opracowanie programu przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ, obejmującym tereny zlokalizowanie w sąsiedztwie przyszłych stacji II linii metra. W zakres opracowania weszły zarówno tereny Starej Pragi (rejon ul. Ząbkowskiej), jak i Nowej Pragi (rejon ul. Wileńskiej).

Poszukiwane były rozwiązania, obejmujące zarówno przemiany przestrzenne – architektoniczne, urbanistyczne i komunikacyjne, jak również społeczne i ekonomiczne. W warsztatach wzięło udział pięć profesjonalnych zespołów, gromadzących architektów oraz specjalistów z dziedzin takich, jak m.in. socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, ekonomia, czy też zarządzanie.

Na bazie prac warsztatowych opracowane zostały zbiorcze rekomendacje OW SARP i TUP zebrane w broszurze “Program przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ.

Pobierz publikację >>>

Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego

Broszura Warsztaty eksperckie na temat zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego w Warszawie powstała na bazie prac warsztatowych, warsztatów eksperckich, których celem było wypracowanie zbioru rekomendacji dotyczących możliwego przyszłego zagospodarowania istotnego fragmentu przestrzeni publicznej Warszawy – miejsca, w którym Oś Stanisławowska przechodzi przez obszar Portu Czerniakowskiego.

Pozycja ukazała się w maju 2015 roku.

Pobierz publikację >>>

Plac Grunwaldzki – seria Plany lokalne

Warsztaty urbanistyczne dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego placu Grunwaldzkiego w Warszawie zostały ogłoszone 16 kwietnia 2015 roku, a Regulamin ukazał się na stronie internetowej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich i w newsletterze. Przedmiotem Warsztatów było opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Grunwaldzkiego – obszaru o powierzchni ok. 19 ha u zbiegu ulic Broniewskiego, Popiełuszki, al. Jana Pawła II i al. Wojska Polskiego. Głównym celem Warsztatów jest uzyskanie zróżnicowanych pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań projektowych, które będą mogły być wykorzystane w wypracowaniu ostatecznego rozwiązania urbanistycznego i architektonicznego obszaru. Zostanie ono wykorzystane w sporządzanym obecne projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na bazie prac warsztatowych, w czerwcu 2015 roku OW SARP wydał publikację podsumowującą wykonana pracę.

Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne 2

Wydawnictwo podsumowujące Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne 2, które odbyły się w dniach 28 września – 4 października 2015 roku w Pawilonie SARP przy ul. Foksal w Warszawie.

Druga edycja zapoczątkowanych w 2014 r. warsztatów miała na celu opracowanie nowych koncepcji przekształcenia i zagospodarowania przestrzeni społecznej na Mokotowie w Warszawie. Budynek przy ul. Grottgera 25a mieści wiele instytucji działających na rzecz mieszkańców: Ognisko Wychowawcze Mokotów prowadzone przez Centrum Wspierania Rodzin, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz siedzibę organizacja Integracja. Polem działania dla młodych projektantów jest przede wszystkim ogród budynku, sąsiadujący z Parkiem Promenada. Jak wykorzystać tę zapomnianą przestrzeń? Jak połączyć budynek z ogrodem? Jak dostosować przestrzeń dla potrzeb dzieci i seniorów?

23 grudnia 2015 została opublikowana broszura podsumowująca Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne 2.

Pobierz publikację >>>

Nowa Towarowa

Publikacja dotyczy warsztatów projektowych na opracowanie programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej na wskazanym obszarze ulicy Towarowej w Warszawie zorganizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, na zlecenie Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy.
W wydawnictwie zaprezentowano wstępne wnioski z przeprowadzonych warsztatów i rekomendacje dalszych działań.

Pobierz publikację >>>

ULICA KONDRATOWICZA – w poszukiwaniu centrum współczesnego Bródna

19 sierpnia 2016r. ukazał się nowy tytuł w serii wydawniczej Warsztaty OW SARP: “ULICA KONDRATOWICZA – w poszukiwaniu centrum współczesnego Bródna.”

Publikacja jest podsumowaniem warsztatów urbanistyczno-architektonicznych dotyczących opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II linii metra.

Pobierz publikację  >>>

STACJA WŁOCHY centrum lokalne miasta ogrodu Włochy

Publikacja przedstawia efekty pracy wykonanej w ramach „Warsztatów dotyczących zagospodarowania rejonu Dworca PKP Warszawa Włochy”, zorganizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy. Proces realizowany był od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r. w formule eksperckiej. Ważną rolę w jego zainicjowaniu odegrało Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, podejmujące liczne inicjatywy zmierzające do trwałego przekształcenia zdegradowanej przestrzeni najbliższego otoczenia dworca.
Celem warsztatów było wypracowanie najlepszych rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych dla rejonu stacji PKP Warszawa Włochy, zapewniających wzmocnienie roli tego miejsca jako centrum lokalnego miasta ogrodu Stare Włochy oraz prawidłowe powiązanie obszarów dzielnicy położonych po obu stronach linii kolejowej.

pobierz publikację >>>