STACJA WŁOCHY centrum lokalne miasta ogrodu Włochy

Publikacja przedstawia efekty pracy wykonanej w ramach „Warsztatów dotyczących zagospodarowania rejonu Dworca PKP Warszawa Włochy”, zorganizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy. Proces realizowany był od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r. w formule eksperckiej. Ważną rolę w jego zainicjowaniu odegrało Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, podejmujące liczne inicjatywy zmierzające do trwałego przekształcenia zdegradowanej przestrzeni najbliższego otoczenia dworca.
Celem warsztatów było wypracowanie najlepszych rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych dla rejonu stacji PKP Warszawa Włochy, zapewniających wzmocnienie roli tego miejsca jako centrum lokalnego miasta ogrodu Stare Włochy oraz prawidłowe powiązanie obszarów dzielnicy położonych po obu stronach linii kolejowej.

pobierz publikację >>>

“Budownictwo senioralne – nowe wyzwanie w rozwoju mieszkalnictwa” – Andrzej Baran

Artykuł arch. Andrzeja Barana – przewodniczącego grupy  ARCH50+ ds. budownictw senioralnego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich.

W publikacji wykorzystano materiały konferencji pt.: „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, która została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie, przy współpracy Unii Metropolii Polskich, na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

pobierz publikację >>>

 

Jagiellońska 28. Rewitalizacja praskiego dziedzictwa.

Na bazie prac warsztatowych, w lipcu 2016 roku ukazała się publikacja: „Jagiellońska 28. Rewitalizacja praskiego dziedzictwo” zawierająca finalne wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego, materiały dotyczące przebiegu warsztatów oraz opracowanie dotyczące wartości zabytkowych dawnego Zakładu Wychowawczego Gminy Żydowskiej im. Michała Bergsona przygotowane przez arch. Marię Sołtys.

Broszura wydana dzięki współpracy z Teatrem Baj w ramach serii wydawniczej WARSZTATY OW SARP jest dostępna w wersji drukowanej w biurze OW SARP. Można ją także pobrać w wersji cyfrowej.

pobierz publikację >>>

 

„Śmierć i życie wielkich miast Ameryki” – Jane Jacobs

Premiera pierwszego polskiego wydania miała miejsce 19 listopada 2014.

Jane Jacobs była dziennikarką (redaktorką magazynu „Architectural Forum”), pasjonatką architektury i miejskiego życia, a jednocześnie oburzoną obywatelką Nowego Jorku, która na własnej skórze odczuwała skutki arogancji i megalomanii władz miasta, urbanistów i deweloperów. Wskutek ich decyzji jej ukochana dzielnica Greenwich Village miała zostać przecięta autostradą Lower Manhattan Expressway, setki budynków wyburzone, a ich mieszkańcy przesiedleni. Jane pomogła zablokować szkodliwą inwestycję, a jej wysiłki na rzecz powstrzymania budowy tras przelotowych przez Manhattan i zachowania lokalnego charakteru dzielnic dały impuls do rozwoju miejskiego aktywizmu i przyczyniły się do zakończenia wszechwładzy Roberta Mosesa – urzędnika miejskiego, który zgromadził ogromne wpływy, pozwalające mu kształtować przestrzeń Nowego Jorku według własnego uznania. [ więcej ]

“Warszawa Funkcjonalna” – Jan Chmielewski, Szymon Syrkus

Wizja Warszawy przyszłości, która zachwyciła Le Corbusiera i Stefana Starzyńskiego

Po 79 latach od pierwszego wydania Centrum Architektury przedstawia wznowienie „Warszawy funkcjonalnej” – książki uważanej za najważniejszy manifest urbanistyczny w XX-wiecznej Polsce, odważnej, ale racjonalnej wizji miast przyszłości.
Warszawa funkcjonalna powstała w 1934 roku w wyniku połączenia sił urbanistów pracujących w stołecznym ratuszu pod wodzą Jana Chmielewskiego oraz warszawskiej awangardy architektonicznej reprezentowanej przez Szymona Syrkusa, związanej z prowadzonymi przez Le Corbusiera Kongresami Architektury Nowoczesnej. Razem stworzyli całościową wizję rozwoju Warszawy wraz z regionem jako racjonalnie zorganizowanej europejskiej metropolii, wykorzystującej unikalne położenie w dolinie Wisły i na przecięciu transkontynentalnych szlaków. [ więcej ]

„Poszukiwania struktur” – Bolesław Stelmach

Polecamy dwutomowy album przedstawiający poszukiwania architektoniczne Bolesława Stelmacha i Biura Architektonicznego Stelmach i Partnerzy w latach 1997 – 2011.

Autor jest architektem, laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów architektonicznych, m. in. Rozbudowy Sejmu RP, Centrum Chopinowskiego, czy Rewaloryzacji Parku – Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. W 2010 roku zdobył Honorową Nagrodę SARP za wybitne zasługi dla architektury polskiej w dziedzinie twórczości architektonicznej.

www.poszukiwania.struktur.pl [ więcej ]