Laureaci Honorowej Nagrody SARP 2015

Kapituła tegorocznej edycji Honorowej Nagrody SARP składająca się z laureatów lat ubiegłych arch. arch. Antoniego Domicza, Mariana Fikusa, Macieja Miłobędzkiego, Zbigniewa Reszki oraz Prezesa SARP Mariusza Ścisło, na posiedzeniu w dniu 16 lipca br. ogłosiła, że to najwyższe stowarzyszeniowe wyróżnienie za całokształt twórczości  otrzymają: arch. ANDRZEJ BULANDAarch. WŁODZIMIERZ MUCHA.

Wręczenie Nagrody oraz otwarcie wystawy prezentującej dorobek architektów odbyło się 11 grudnia w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP. 

Uzasadnienie:

Architektura Andrzeja Bulandy i Włodzimierza Muchy jest realna, „dotykalna”, operuje materiałem umiejętnie i z wielką wrażliwością na kontekst miejsca. Znane realizacje – Bank w Bydgoszczy, siedziba Corporate Profiles na warszawskim Żoliborzu czy Papiernia w Konstancinie – stały się znaczącymi punktami odniesienia w polskiej architekturze ostatniego ćwierćwiecza, podejmując jednocześnie dyskusję na temat standardów projektowania w kontekście historycznym. Indywidualny, krytyczny i nieortodoksyjny twórczy stosunek do zabytków, stał się antidotum na rekonstrukcjonistyczną chorobę tzw. „polskiej szkoły konserwacji”.

O klasie architektów świadczą nie tylko spektakularne, wielkoskalowe realizacje, ale i niewielkie interwencje – rozbudowy szkół czy siedziby klubu sportowego „DeSki”. BRE Bank w Bydgoszczy – znakomity budynek końca XX w. i pierwszej dekady transformacji ustrojowej – jest wystarczającym uzasadnieniem Honorowej Nagrody SARP dla jego autorów, Andrzeja Bulandy i Włodzimierza Muchy. A przecież był to dopiero pierwszy budynek na ich twórczej drodze, początek poszukiwania złotego środka pomiędzy architekturą ikoniczną, a architekturą kontekstualną.

Projekty zespołu Bulanda-Mucha są stricte współczesne i z godną podziwu konsekwencją odporne na populistyczne gusty i okresowe mody. Na szczególne uznanie zasługuje ich dorobek konkursowy, liczne nagrody i wyróżnienia. Choć nie wszystkie konkursowe propozycje doczekały się realizacji, stanowią one bardzo ważną część dorobku zawodowego autorów, element doskonalenia warsztatu, dowód talentu i wyznacznik najwyższej jakości w twórczości architektonicznej. Team architektów B&M z pewną konsekwencją udoskonala swoje projekty przez wiele lat, ciągle poszukując nowatorskich środków wyrazu. Zaprojektowane przez nich budynki charakteryzują się wysoką jakością proponowanej architektury ale co ważniejsze są ponadczasowe.

facebook share