Ład z chaosu, czy to możliwe?

Koło naukowe gospodarki przestrzennej SPATIUM Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na V wydarzenie z cyklu Spotkań Urbanistycznych. Tym razem na warsztat zostanie wzięty temat systemu planowania przestrzennego w Polsce. Poruszone zostaną takie problemy jak wady i zalety systemu planowania na wszystkich szczeblach administracyjnych, czy braki i luki w polskim prawie.

W Spotkaniu Urbanistycznym udział wezmą specjaliści zajmujący się planowaniem przestrzennym.  Prezentacje związane będą z kolejnymi  poziomami planowania – na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Panel uzupełni omówienie wybranych, modelowych rozwiązań zagranicznych. Po wystąpieniach rozpocznie się otwarta dyskusja.
Debata rozpocznie się o godz. 17:00 12 grudnia 2013 w lokalu WARSZTAT przy placu Konstytucji 4 w Warszawie.
Organizatorzy debaty, studenci Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Spatium proszą o potwierdzenie przybycia: spatium.kn@uw.edu.pl

Wystąpienia:
Planowanie miejscowe – sposoby i możliwości kształtowania okolicy. Mikołaj Pieńkos – pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy ds. komunikacji rowerowej, członek Forum Rozwoju Warszawy, współautor koncepcji zmian ul. Świętokrzyskiej

Region miejski jako kolejny poziom planowania przestrzennego.  Łukasz Zaborowski – główny specjalista ds. wykonywania analiz w zakresie rozwoju regionalnego, Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (Planowanie Regionalne), członek stowarzyszenia Kocham Radom

Kreowanie Polityki Przestrzennej za pomocą Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Dr Igor Zachariasz – ekspert Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ds. zagadnień prawnych związanych z planowaniem przestrzennym, pracownik Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uniwersytetu Łazarskiego, Doradca Unii Metropolii Polskich

Koncepcja Greater City. Organizacja przestrzenna i administracyjna wielkich miast. Planowanie przestrzenne w innych stolicach europejskich. Weronika Kuna – studentka V roku Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, członkini KNGP „Spatium”, odbyła studia częściowe w Szwecji i na Łotwie, pracowała przy planach zagodpodarowania w Wiedniu, ukończyła półroczny staż w Rotterdamie w pracowni BOARD & STAR (projektów architektonicznych i urbanistycznych w warunkach holenderskich, międzynarodowy projekt Grand Paris – Greater Paris oraz analizy dla projektów Greater Moscow i Greater Helsinki)

facebook share