ŁAD- niej dzięki Warszawskiej uchwale krajobrazowej

Do 14 lipca potrwają konsultacje społeczne projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej.  Dokument ma uporządkować przestrzeń publiczną Warszawy.
Będzie on określać i regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń na terenie m.st.Warszawy. Usystematyzuje wielkości szyldów i reklam, określi ich dopuszczalne typy oraz miejsca, w których mogą być sytuowane.

Szczegóły…

facebook share