La Biennale di Venezia 2014

W dniu 1 października 2013 roku w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki odbyły się obrady Jury konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji.

Powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jury w składzie: Adam Budak, Tomasz Fudala, Urszula Gołota, Bartosz Haduch, Maria Hussakowska, Donata Jaworska, Tomasz Konior, Katarzyna Krakowiak, Przemysław Łukasik, Maciej Miłobędzki, Krzysztof Mycielski, Krzysztof Nawratek, Grzegorz Piątek, Ewa P. Porębska, Gabriela Świtek, Hanna Wróblewska wystosowało następujące oświadczenie:

Jury konkursu stwierdziło, że wszystkie zgłoszone do konkursu prace (21 prac) spełniają wymogi regulaminu. Po przeanalizowaniu projektów i burzliwej dyskusji Jury wybrało zdecydowaną większością głosów w głosowaniu tajnym zwycięską pracę oraz projekt rezerwowy.

Największą liczbę głosów dostała praca o godle ASB, autorstwa zespołu kuratorskiego w składzie:
Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski oraz Jakuba Woynarowskiego – autora artystycznego opracowania projektu. Praca pod tytułem „Figury niemożliwe” charakteryzuje się przejrzystą, subtelną formą, wyrafinowanym podejściem do tematu przyszłorocznej, 14. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji i umożliwia wielorakość interpretacji. Jury docenia wysoką jakość estetyczną, a jednocześnie intelektualną złożoność projektu. Odwołujący się do heroicznego momentu w polskiej historii projekt osadzony jest w uniwersalnym kontekście i zadaje podstawowe pytania dotyczące architektury.

Projekt rezerwowy o godle Ghana autorstwa kuratora Łukasza Stanka z zespołem nosi tytuł POLAND & GHANA.

Przewodnicząca Jury
Ewa Porębska

Wszystkie projekty konkursowe zostaną zaprezentowane w Zachęcie podczas czwartkowej debaty wokół idei przyszłorocznego Biennale Architektury – Fundamenty. Wyniki konkursu będą punktem wyjścia do dyskusji.

Od 15 października do końca miesiąca projekty będą dostępne do wglądu w bibliotece Zachęty (wtorek – czwartek, godz. 10–16).

źródło:  http://www.zacheta.art.pl/

 

Instytutowi Architektury, gratulujemy!
http://instytutarchitektury.org/biennale/

 

 

facebook share