Książka “Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego”

Zapraszamy do pobrania bezpłatnej wersji elektronicznej lub egzemplarza papierowego nowej książki Fundacji Sendzimira pt. “Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego”.

Książkę jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, którzy poszukują wskazówek:

  • jak poprawić warunki higieniczne, dobrostan i jakość życia w starych budynkach,
  • jak odpowiednio wentylować wnętrza, unikać zawilgoceń, zmniejszać ryzyko podtopień, równocześnie ograniczając koszty ogrzewania, zanieczyszczenia pyłowe i emisję CO2,
  • jak nie narażać przy tym historycznych obiektów na utratę wartości estetycznych lub zabytkowych, ale zapewnić im trwanie, dla kolejnych pokoleń, jako cennych elementów środowiska kulturowego.

Pozycja jest pierwszym na rynku polskim kompendium wiedzy o modernizacji budynków historycznych, zawierającym praktyczne wskazówki jak ograniczyć negatywny wpływ budynków historycznych na środowisko naturalne i klimat oraz jak wzmocnić ich odporność na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.

Poradnik zawiera przegląd najczęstszych problemów występujących w poszczególnych elementach budynków wraz z obszernym opisem rozwiązań możliwych do zastosowania. Znajdują się w nim praktyczne wskazówki dotyczące fundamentów, piwnic i przyziemia; ścian zewnętrznych;
stolarki otworowej; stropów i stropodachów; dachów stromych; wentylacji oraz systemu grzewczego.
Przeanalizowane zostały dostępne źródła pozyskiwania energii odnawialnej. Poradnik wskazuje także na pozytywne aspekty wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie w otoczeniu budynków historycznych.
Integralnym elementem poradnika są Algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznej.
Narzędzie podpowiada sposób postępowania w procesie analityczno-projektowym. Ma na celu eliminację błędów, które są często popełniane przy renowacji i termomodernizacji oraz wskazywać optymalne rozwiązania, przy uwzględnieniu specyficznych czynników i indywidualnych uwarunkowań budynku.

Bezpłatny egzemplarz papierowy lub wersję elektroniczną można zamówić i pobrać ze strony www wydawcy.

facebook share