Konsultacje Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Dla Żoliborza Południowego

Do 10 maja można zgłaszać swoje uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania dla Żoliborza Południowego (Przemysłowego).
Jest on dostępny on-line na stronie www oraz wystawie plenerowej zorganizowanej na pl. Grunwaldzkim.
Więcej informacji…

facebook share