Konkurs urbanistyczno-architektoniczy Fabryka Pełna Życia

Oddził SARP Katowice ogłosił konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia – terenów byłej fabryki obrabiarek DEFUM oraz przyległych – jako twórczej pracy projektowej. Założenie przestrzenne, ma obejmować zagospodarowanie terenu w wyznaczonych granicach z nawiązaniem do istniejącego otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 20 grudnia o godzinie 15.00.

Więcej na stronie www konkursu.

 

facebook share