KONKURS STUDIALNO-REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BASENU KRYTEGO W PIASECZNIE ROZSTRZYGNIĘTY!

22 maja2020 rozstrzygnięto konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie.
Sąd konkursowy przyznał:

I Nagroda
Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Maciej Popławski Pracownia

II Nagroda
Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
1. NM architekci Tomasz Marciniewicz
2. Zuzanna Szpocińska
3. Jerzy Grochulski

III Nagroda
Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Jarosław Kozikowski
2. Adrian Kozikowski

Nagrody pieniężne w formie WYRÓŻNIENIA:

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
1. Filip Zieliński
2. Grzegorz Tracz

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
ILMM Limited

Gratulujemy autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za złożenie prac konkursowych.

Ze względu na sytuację epidemiczną rozstrzygnięcie miało charakter zdalny.

Zapraszamy do zapoznania się z werdyktem sądu konkursowego.
Na stronie konkursu dostępne są prace startujących uczestników.

facebook share