Konkurs SARP nr 978

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie oraz SARP oddział w Szczecinie ogłaszają  otwarty, jednoetapowy i realizacyjny, konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie – Prawobrzeże.Konkurs obejmuje także zagospodarowanie terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.
Do 13 lutego 2018 można przesyłać pytań dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie:

Regulamin wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej SARP szczecin.sarp.org.pl/biblioteka/

facebook share