Konkurs SARP nr 975. Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław, ogłasza dwuetapowy Konkurs Architektoniczno-Ubanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.
Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji nowej siedziby Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 20.12.2017 do godz. 15.00.

Szczegóły na stronie www organizatora.

facebook share