Konkurs SARP NR 1048 Nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w “koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Konkurs SARP NR 1048 Nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w “koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Roztoczański Park Narodowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Lublin ogłosił Konkurs architektoniczny SARP 1048, nieograniczony, jednoetapowy na koncepcję obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budowy:
– Ścieżki w koronach drzew (Zadanie A) na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego;
– Wieży widokowej (Zadaniem B) na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Panasówka;
wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze niezbędnym do realizacji Inwestycji.

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu upływa 25 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie www konkursu.

facebook share