Konkurs SARP nr 1043 na koncepcję Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” we Wrocławiu

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław ogłosiło konkurs SARP nr 1043 na koncepcję Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM”.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym oraz ekonomicznym koncepcji adaptacji z rozbudową istniejącego obiektu położonego we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27 z przeznaczeniem na Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” rozszerzonego o dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne. Celem dodatkowym jest wyłonienie najlepszej studialnej koncepcji budynku o funkcji uzupełniającej – terapeutycznej i mieszkalnej na tym samym terenie.
Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora upływa 21.07. 2023 r. o godz. 24.00.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące konkursu są dostępne na stronie www konkursu.

facebook share