Konkurs SARP nr 1035 realizacyjny jednoetapowy na opracowanie koncepcji Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w Konkursie SARP nr 1035 na opracowanie koncepcji Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji adaptacji i niezbędnej modernizacji terenów cennych przyrodniczo położonych na terenie Golędzinowa w Warszawie jako Park Naturalny Golędzinów uwzględniającej w pierwszym stopniu istniejące uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe jak też wzbogacającej istniejący teren o nowe, nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter terenu formy małej architektury, nawierzchnie, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej. Celem konkursu jest również uzyskanie rozwiązania projektowego dającego wytyczne do wyznaczenia terenów do objęcia ochroną (projektowanie poprzez odpowiednie rozmieszczenie programu i funkcji oraz związanych z nimi elementów zagospodarowania). Rozwiązania te mają umożliwić zatrzymanie antropopresji, ukierunkowanie ruchu a przede wszystkim ochronę obszarów objętych konkursem.

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 2 czerwca 2023 r.

Regulamin, harmonogram oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie www konkursu: konkurs-goledzinow.sarp.warszawa.pl

facebook share