Konkurs SARP nr 1001 na modelowe schronisko górskie na Lubaniu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiło międzynarodowy, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania dla budynku modelowego Schroniska Górskiego na Lubaniu.

Pasmem Lubania w Gorcach przebiega Główny Szlak Beskidzki „wyznakowany kolorem czerwonym”, gdzie na trasie od Krościenka nad Dunajcem do Turbacza, nie ma obiektów stałych pozwalających na nocleg, wypoczynek czy też schronienie. W 1937 roku na tej trasie, na Samorodach pod szczytem Lubania (1211 m npm) wybudowano schronisko, które zostało spalone przez Niemców W latach 1973 do 1976 PTTK wybudowało na Polanie Wyrobki, nieco poniżej szczytu Lubania, bacówkę turystyki kwalifikowanej, które w 1978 roku całkowicie spłonęło.

Wybudowanie schroniska będzie kontynuacją schroniskowej tradycji Lubania zainicjowanej w 1937 roku przez Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy, przyczyni się do racjonalizacji ruchu turystycznego, zmniejszając presję turystów na inne cenne przyrodniczo obszary. Całoroczny, usytuowany w partii szczytowej pasma obiekt, będzie także punktem obserwacyjnym, jego personel wspomagać będzie mógł administrację leśną w sygnalizowaniu zagrożeń w tym pożarowych i związanych z dewastacją środowiska.

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 14 października 2020 r.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać do 21 października 2020 r. do godz. 14:00

Więcej informacji na stronie www konkursu.

facebook share