Konkurs SARP nr 1000

Uniwersytet Warszawski przy współpracy Zarządu Głównego SARP ogłosił otwarty, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działce ewidencyjnej nr 7/6. Inwestycja na działce ewid. nr 7/6 powinna być zaprojektowana tak, aby możliwe było zrealizowanie na pozostałych działkach kwartału (7/3, 7/4, 7/5) jednej bądź kilku niezależnych inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 26 października 2020 r.

Spotkanie informacyjne dla Uczestników konkursu odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 15 października br. (czwartek), o godz. 14.30.
Topic: Spotkanie informacyjne – Konkurs SARP #1000 UW Furmańska
Time: 15.10.2020 14:30 Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78106654184?pwd=eFdVWmFRQ3VjMi9uNlVXNjBTd21jZz09
Meeting ID: 781 0665 4184
Passcode: UW1000

Więcej informacji na stronie www konkursu.

facebook share