Konkurs rekomendowany przez SARP nr 25/R/2022 na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP) wraz ze Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCSAW) w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają do wzięcia udzialu w dwuetapowym Konkursie rekomendowanym przez SARP nr 25/R/2022 na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji architektonicznej obiektów sportowych oraz zagospodarowania terenu objętego zakresem opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie a w szczególności:

  • Koncepcja zagospodarowania terenu w zakresie opracowania konkursowego;
    Koncepcja hali sportowej, wielofunkcyjnej, przeznaczonej do koszykówki i piłki siatkowej, o pojemności trybun min. 6 000 miejsc;
  • Koncepcja stadionu lekkoatletycznego z salą treningową (w miejscu istniejącego stadionu RKS „Skra”). Stadion o pojemności ok. 25 000 miejsc. Z trybunami zadaszonymi.

Termin do składania wniosków do udziału w konkursie upływa 05 stycznia 2023 r. o g. 16.00.

Wszelkie informacje o konkursie oraz Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępny jest na stronie internetowej organizatora:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/80115/details

facebook share