Konkurs rekomendowany przez SARP 017/R/2022 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego – HIPERBAZA w Świdwinie.

Powiat świdwiński zaprasza do udziału w jednoetapowym Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego – HIPERBAZA w Świdwinie.
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, ekonomicznym i funkcjonalno- użytkowym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Bazy. Zadaniem jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji architektoniczno- budowlanej i funkcjonalno-przestrzennej.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, dotyczących przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 24 lutego 2024 roku

Więcej informacji na stronie www organizatora.

facebook share