Konkurs ograniczony, jednoetapowy rekomendowany przez SARP nr 26/R/2022 Realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji – zagospodarowanie na cele mieszkalne działek o numerach ewidencyjnych 3/2, 10/2 I 11/2 w obrębie 15 miasta Stargard przy ul. Żybułtowskiej

SARP Oddział Szczecin ogłosił konkurs rekomendowany przez SARP nr 26/R/2022 organizowany przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ograniczony, jednoetapowy realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji – zagospodarowanie na cele mieszkalne działek o numerach ewidencyjnych 3/2, 10/2 I 11/2 w obrębie 15 miasta Stargard przy ul. Żybułtowskiej.

Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2023 r.

Szczegóły konkursu, regulamin, oraz harmonogram na stronie www konkursu.

facebook share