Konkurs ofert na projekt Centrum Lokalnego na pl. Hallera

Zmiany czekają plac Hallera – ogłoszony został konkurs ofert na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej praskiego Centrum Lokalnego.

12 września mija termin zgłoszeń do udziału w postępowaniu. Decydujące znaczenie w ocenie ofert będą miały kryteria jakościowe.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłosił konkurs ofert na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego na Placu Gen. Józefa Hallera. Złożone oferty oceniane będą na podstawie trzech kryteriów – ceny (30% oceny), rozwiązań projektowych, obejmujących wstępną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną (45% oceny) oraz wstępny scenariusz działań konsultacyjnych, obejmujący przebieg procesu włączenia mieszkańców i zarys scenariusza warsztatów z mieszkańcami (25% oceny).

Szczegółowe informacje, ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia dostępne są na stronie: www.zgn-praga-pn.waw.pl

Termin składania wniosków: 12.09.2016

Warszawskie Centra Lokalne to program realizowany przez m. st. Warszawa we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP. Przy szerokim udziale i zaangażowaniu mieszkańców stolicy opracowano studium i wybrano 10 centrów lokalnych w Warszawie do pilotażowej fazy programu, w ramach której powstaną koncepcje architektoniczne przemian przestrzennych w wybranych lokalizacjach.

facebook share