Konkurs o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza­­

Trwa nabór wniosków do 7. edycji konkursu o NagrodęWojewództwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Ustanowienie powyższej Nagrody jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest promowanie wartościowychrozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.Nagroda im. Stanisława Witkiewicza przyznawana jest raz na dwa lata obiektom architektonicznym lub zespołom obiektów, usytuowanym na obszarze województwa małopolskiego, nowoprojektowanym, zrealizowanym i oddanym do użytkowania w okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych, w ramach trzech kategorii:
1) architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni,
2) architektura mieszkaniowa,
3) architektura sakralna.

Wnioskodawcami są:
– architekci,
– biura i pracownie architektoniczne,
– stowarzyszenia i izby architektów,
– inwestorzy,
– instytucje i organizacje realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
– organy administracji publicznej.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków,
z dopiskiem: „Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza”.

Wszelkie informacje dotyczące Nagrody dostępne są na stronie internetowej: www.witkiewicz.malopolskanagroda.pl.

facebook share