Konkurs nr 973 Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu

Oddział Wrocławski SARP ogłosił konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami: Legnicka, Szczepińska, Plac Św. Mikołaja, Zachodnia, Rybacka, Środkowa we Wrocławiu

Regulamin wraz z załącznikami

facebook share