Konkurs nr 878 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. wraz z Oddziałem SARP w Katowicach ogłaszają konkurs nr 878.
Jego przedmiotem jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach, jako twórczej pracy projektowej zgodnie z warunkami Regulaminu.
Zespół założenia przestrzennego – w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie:
– zasadniczy obszar opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej będącej przedmiotem konkursu – obejmujący w szczególności 3 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 wraz z ich przebudową, rozbudową programowo-przestrzenną – uwzględniający regulaminowe wytyczne programowe, funkcjonalne oraz dotyczące form przyszłych obiektów architektonicznych oraz zagospodarowania przestrzeni zewnętrznych przedmiotowego przedsięwzięcia,
zgodnie z granicami opracowania przedstawionymi w Załączniku nr 10.
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym
i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do dnia 29.07.2019 r. do godziny 15.00.
Więcej informacji na stronie www organizatora.

facebook share