Konkurs NAGRODA ROKU SARP 2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 4 marca 2016 r. można zgłaszać obiekty do NAGRODY ROKU SARP 2015 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2015 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2015.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci/autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organy administracji publicznej, redakcje za zgodą autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4:

  • Nazwa i adres zgłaszającego
  • Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni, z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
  • Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
  • Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)
  • Opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
  • Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4
  • Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4
  • Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD: 8-12 zdjęć w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, z informacją o autorstwie zdjęć, rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF – sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku, opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/

Harmonogram konkursu:

29 stycznia 2016 roku – ogłoszenie konkursu
4 marca 2016 roku – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia zgłoszenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie
7-11 marca 2016 roku – I posiedzenie sądu konkursowego
4- 8 kwietnia 2016 roku – II  posiedzenie sądu konkursowego
13 maja 2016 – publiczne ogłoszenie wyników konkursu ; wernisaż wystawy

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: nagroda.roku@sarp.org.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa,
z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2015”,

e-mail: nagroda.roku@sarp.org.pl

Regulamin konkursu Nagroda Roku SARP dostępny jest na stronie www.sarp.org.pl

facebook share