Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice ogłosił jednoetapowy otwarty konkurs architektoniczny, realizacyjny w którym Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”, jako twórczej pracy projektowej. Celem opracowania ma być projekt konkursowy obiektu stadionu miejskiego w Katowicach z przylegającym terenem, a zwycięska koncepcja zostanie przeznaczona do dalszego opracowywania dokumentacji budowlanej i  uzyskania pozwolenia na budowę.

Zespól założenia przestrzennego – w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu — obejmować będzie: – budowę stadionu miejskiego, – budowę hali sportowej zintegrowanej z obiektem stadionu, – zagospodarowanie terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i infrastrukturalnych otoczenia oraz dopuszczonej rekultywacji, adaptacji i przebudowy. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Szczegóły na stronie www.sarp.katowice.pl/Konkurs_795.html

facebook share