Konkurs na projekt modernizacji stadionu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej

Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP nie rekomenduje swoim członkom uczestnictwa w tym konkursie z uwagi na wątpliwości dotyczące organizacji konkursu, zapisów regulaminu oraz kryteriów wyboru zwycięskiej pracy.

Pismo dot. opracowania koncepcji stadionu miejskiego

facebook share