Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Chmielnej w Warszawie. Obszar opracowania konkursowego znajduje się w strefie śródmieścia funkcjonalnego, w ścisłym centrum Warszawy.
Teren objęty konkursem położony jest w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście. W jego skład wchodzą działki z obrębu 50311 nr ewidencyjny 78, 75/2, 102/1 i część działki ewidencyjnej nr 103/1 oraz działka z obrębu 50310 nr ewidencyjny 87/2 i części działek ewidencyjnych nr 63/1 i 95.
Łączna powierzchnia opracowania terenu realizacyjnego to 1.2453 ha.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: upływa 16.03.2021 r. o godz. 16.00.

Nagrody
Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

I nagroda pieniężna w wysokości 40.000 zł.
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda pieniężna w wysokości 20.000 zł.
III nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł.
oraz pula na wyróżnienia w wysokości 10.000 zł

Więcej informacji, oraz regulamin Konkursu znajduje się na stronie www konkursu.

facebook share