Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą “Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”

Główny Urząd Miar, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, ogłasza dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „ŚWIĘTOKRZYSKI KAMPUS LABORATORYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR”.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji obiektów planowanej Inwestycji. Opracowana na jej podstawie szczegółowa dokumentacja projektowa pozwoli zrealizować budowę obiektów Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar (zwanego dalej GUM) tj. instytucji pełniącej rolę Krajowej Instytucji Metrologicznej (NMI).

Informacje i regulamin na stronie www konkursu.

facebook share