Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego: Budowa siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach

Prokuratura Okręgowa w Katowicach oraz SARP Katowice ogłaszają konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego “Budowa siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach”.
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnoużytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 9 listopada 2020r. do godziny 15.00.

Termin składania Prac Konkursowych dla I ETAPU konkursu upływa 15 stycznia 2021r. do godziny 15.00.

Regulamin konkursu na stronie www organizatora.

facebook share