Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy Szpitalu Dziecięcym „Górka”

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy kładki pieszo – rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym „Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 09 kwietnia 2015
Termin składania prac konkursowych – 30 czerwca 2015

Szczegóły oraz regulamin konkursu na stronie Kieleckiego Oddziału SARP

facebook share