Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej obszarów poprzemysłowych przestrzeni “Śródmieście VIa” w Opolu.

Prezydent miasta Opola ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej obszarów poprzemysłowych przestrzeni “Śródmieśœcie VIa” w Opolu. Zamawiający powierza prace polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu Stowarzyszeniu Architektów Polskich, Oddział Opole.

Szczegółowe informacje oraz załączniki dostępne na stronie www.sarp.opole.pl

facebook share