KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ PLACU CENTRALNEGO

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej Palacu Centralnego.
Celem jest wybór najlepszych pod względem programowym, przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowych dla przestrzeni publicznej Placu Centralnego, który powstanie z części Placu Defilad położonej przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. Projekt konkursowy musi uwzględniać ogólnopolski, regionalny i lokalny wymiar przyszłego placu jako atrakcyjnego miejsca dla różnorodnych form aktywności: od zwykłego przechodzenia przez plac, przez indywidualne spędzanie czasu, aż po imprezy masowe przy zachowaniu właściwych relacji pomiędzy zapewnieniem dogodnych warunków przyszłego użytkowania a uwzględnieniem dziedzictwa historii miejsca.

Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie do 4 sierpnia 2017r.

Szczegóły na stronie www organizatora…

facebook share