Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku

SARP o/Katowice ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 6 kwietnia 2018r. o godzinie 15:00.

Informacje oraz regulamin na stronie www organizatora.

facebook share