Konkurs na Nagrodę BDA-SARP

Informujemy o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń prac zgodnie z wytycznymi w Regulaminie Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej „BDA- SARP”.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje:

  • Komisja Kwalifikacyjna OW SARP – prace, zgodnie z wytycznymi w Regulaminie Nagrody „BDA- SARP”, należy przesyłać w terminie do 05.04.2024 r. na adres mailowy biura OW SARP: kontakt@sarp.warszawa.pl (z dopiskiem w tytule maila: Nagroda BDA-SARP). Eliminacji na szczeblu okręgowym do Dorocznej Nagrody „BDA-SARP” Komisja Kwalifikacyjna OW SARP dokona do dnia 15.04.2024 r.
  • samodzielnie autorzy i promotorzy prac – prace, zgodnie z wytycznymi w Regulaminie Nagrody „BDA- SARP”, należy przesłać przez aplikację wetransfer do dnia 22.04.2024 r. na adres mailowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP: dz@sarp.pl

Wszystkie projekty muszą być zgłoszone na warunkach zgodnych z § 3, punkt 4 Regulaminu Nagrody „BDA-SARP”.

Konkurs „BDA-SARP”, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w dniach 12-15.09.2024 r. (czwartek – niedziela) w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie. Prezentacja prac finałowych nastąpi 14.09.2024 r., a wręczenie Nagrody – 15.09.2024 r.

Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich: https://www.sarp.pl/pokaz/konkurs_na_nagrode_bda-sarp,3397/

 

facebook share