Konkurs na kuratorski projekt wystawowy w pawilonie polskim na 15. Międzynarodowej wystawie Architektury w Wenecji 2016 roku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na kuratorski projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 15. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2016 roku, której kuratorem generalnym jest Alejandro Aravena. Częścią projektu jest również określenie autorskiego tematu przewodniego wystawy wraz z jego uzasadnieniem. Projekt powinien poruszać zagadnienia istotne dla współczesnej sytuacji architektury, zarówno w wymiarze lokalnym (polskim), jak i globalnym.

Kuratorski projekt wystawy powinien zawierać koncepcję wystawy wraz określonym autorskim tematem przewodnim, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji projektu.

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:
– wykształcenie wyższe;
– dobrą znajomość zagadnień współczesnej architektury, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;
– dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt należy złożyć bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:
– powtórzenie godła
– imię i nazwisko kuratora
– adres mailowy i pocztowy, numer telefonu kuratora
– CV kuratora
– wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do regulaminu.

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora.

Termin składania projektów upływa z dniem 28 września 2015 roku (poniedziałek). W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do kancelarii organizatora na adres:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Biennale Architektury 2016”

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu.
Regulamin konkursu do pobrania (PDF 186 KB)
http://www.zacheta.art.pl/files/wystawy/Regulamin%20Arch2016.pdf

Dodatkowe informacje: Joanna Waśko — j.wasko@zacheta.art.pl
15. Międzynarodowa Wystawa Architektury – la Biennale di Venezia
28 maja – 27 listopada 2016

kurator generalny: Alejandro Aravena
Więcej o biennale w Wenecji
http://www.labiennale.org/en/architecture/news/18-07.html

facebook share