Konkurs na koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka

Gmina Milanówek zaprasza do udziału w konkursie koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka.
Konkurs objęty jest patronatem Oddziału Warszawskiego SARP.
Organizatorem konkursu jest Gmina Milanówek.

Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka. Od Uczestnika konkursu wymaga się opracowania koncepcji w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt. 2. zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz w Materiałach do konkursu stanowiących Załącznik nr 8 do Regulaminu. Od Uczestnika konkursu oczekuje się zaproponowania w pracy konkursowej kompleksowego rozwiązania obejmującego:
a. rozwiązania przyrodnicze związane z doborami szaty roślinnej i zastosowanymi metodami ochrony zieleni istniejącej oraz poprawy stanu tej zieleni oraz warunków jej bytowania;
b. lokalizację elementów małej architektury i oświetlenia.
c. rozwiązań wzoru nawierzchni pieszych oraz ewentualnych uzupełnień lub likwidacji tych nawierzchni.
d. określenie funkcji i programu dla projektowanych przestrzeni publicznych
Składanie wniosków o dopuszczanie – 28 luty 2018r. do godz. 15.00
Składanie prac konkursowych – 11 maj 2018r.  do godz. 15.00
Wszelkie informacje o konkursie, Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu znajdują się na stronie www Organizatora

facebook share