Konkurs na koncepcję pomnika “Bitwy Warszawskiej 1920”

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, realizując zapisy uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r, ogłosiło konkurs na jego koncepcję.
Konkurs dotyczy opracowania koncepcji architektonicznej lub  architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 r., wraz z zagospodarowaniem terenu, na którym ma zostać posadowiony, w  związku z setną rocznicą tej bitwy.
Celem Konkursu jest wyłonienie koncepcji pomnika upamiętniającego Bitwę  Warszawską 1920 r. w związku z jej setną rocznicą, najlepszej pod względem  artystycznym, wizualnym, architektonicznym, przestrzennym i ekonomicznym.
Zadaniem Uczestników konkursu jest przygotowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu, na  którym ma zostać posadowiony. Koncepcja będzie podstawą do wykonania wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej.
Po rozstrzygnięciu konkursu pomnik stanie na Placu Na Rozdrożu.

Wszelkie informacje na stronie www organizatora konkursu.

facebook share