Konkurs na doroczną nagrodę BDA-SARP

Stowarzyszenie Architektów Polskich i Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA, organizatorzy konkursu na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP, serdecznie zapraszają do udziału.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy prac.

Eliminacji na szczeblu okręgowym Komisja Kwalifikacyjna OW SARP dokona do dnia 31 marca 2021 r.

Zapraszamy do zgłaszania prac do Komisji Kwalifikacyjnej OW SARP zgodnie z wytycznymi w Regulaminie Nagrody w terminie najpóźniej do 11 marca 2021 r. na adres mailowy biura OW SARP: kontakt@sarp.warszawa.pl.

W kolejnym etapie, nominowane przez Komisję Kwalifikacyjną OW SARP prace należy dostarczyć elektronicznie poprzez aplikację wetransfer, zgodnie z obowiązującym regulaminem i na obowiązującym layoucie, na adres mailowy: dz@sarp.pl do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) do autorów zgłoszonych prac.

Konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w dniach 24-27 czerwca br. siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Warszawie.
Prezentacja prac finałowych odbędzie się w dniu 26 czerwca 2021 r.
Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 27 czerwca 2021 r. (niedziela).

Informacje dla uczestników konkursu znajdują się w poniższych załącznikach.

Regulamin konkursu oraz dokumenty dostępne są na stronie www organizatora.

facebook share