Konkurs MIASTO, ARCHITEKTURA, LUDZIE. Życie toczące się między budynkami.

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy projekt o charakterze społecznym pod hasłem „Miasto, architektura, ludzie — Życie toczące się między budynkami”. Konkurs ma za zadanie poruszyć kwestie z pogranicza architektury, sztuki i życia codziennego. Tytuł jest tylko pretekstem, do refleksji co nas w architekturze najbardziej porusza.

Zadajemy pytanie o to, jak kreuje się atmosferę i nastrój architektury, jak projektuje się przyjazne mieszkańcom przestrzenie publiczne, jak kształtować miasto, aby mogły zachodzić odpowiednie zachowania i procesy społeczne, jak dobrze zaprojektowana architektura i otoczenie wpływają na użytkowników. Gdzie chodzimy, spędzamy czas i dlaczego?”

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, wszyscy specjaliści biorący udział w procesie kształtowania miast i projektowania budynków muszą spojrzeć szerzej na problem prospołecznej architektury i niejako wyjść poza granice swoich dyscyplin!

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 10 maja 2018.

Szczegóły na stronie www organizatora.

facebook share