Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cyrulików w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP) wspólnie z Dzielnicą Rembertów zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cyrulików w Warszawie.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażami i miejscami parkingowymi, na potrzeby gminnego budownictwa społecznego w segmencie mieszkań komunalnych, wykonanej na podstawie wytycznych zawartych w Regulaminie konkursu.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Cyrulików w Warszawie, składającego się z mieszkań komunalnych, usług w części parteru budynku, miejsc garażowych, zagospodarowania terenu z miejscami parkingowymi.
Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Warszawie w Dzielnicy Rembertów przy ul. Cyrulików/róg Republikańskiej.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 19 lipca 2019 r. do godz. 16.00.

facebook share