Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25A

Organizator – Gas Storage Poland sp. z o. o. we wspópracy z Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosił konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.
Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac  projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno- przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych Inwestycji,  uwzględniających kontekst przestrzenny oraz najlepszej propozycji zagospodarowania przestrzeni, poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe. Przedstawione koncepcje powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywać możliwości wynikające z MPZP w zakresie powierzchni użytkowej, przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 11.12.2019r. do godz. 15.00.

Wszelkie informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie www konkursu.

facebook share