Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego B4 przy ul.Kryształowej w Lublinie

Lubelska Okręgowa Izba Architektów ostrzega, że Regulamin ww. konkursu nie stwarza warunków dla ochrony praw architektów biorących w nim udział, a ponad to może narazić jego uczestników na konsekwencje z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Pismo Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów dotyczące konkursu.

facebook share