Konferencja “Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…”

Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu przypomina o nadsyłaniu zgłoszeń na konferencję naukową “Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…”
   
Konferencja odbędzie się w dniach 20 i 21 listopada 2019 roku w Toruniu. Propozycje referatów (ok. 30 min.) wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: warsztatartysty@onet.pl – do dnia 10 września 2019 roku.
 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 20 września 2019 roku.
Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi, zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów i recenzentów.
Wszelkie informacje o konferencji na stronie www organizatora: 
 

facebook share