Konferencja “Redefining Cities in View of Climatic Changes” i warsztaty “Redefiniowanie Warszawy wobec zmian klimatycznych”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji “Redefining Cities in View of Climatic Changes” organizowanej przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.
Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2019.w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie.
Celem konferencji jest prezentacja   wyników badań, technologii i projektów powiązanych ze sobą problematyką dotyczącą zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wyposażenia miasta  w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami. Interdyscyplinarne i międzynarodowe grono prelegentów umożliwi prezentację badań i wymianę doświadczeń dla projektowania i wdrażania rekomendowanych rozwiązań w    inwestycjach miejskich. Konferencja została objęta patronatem instytucji i stowarzyszeń mających wpływ na kształtowanie współczesnych miast.
Rejestracja udziału jako uczestnik- słuchacz jest otwarta do 30 października 2019. Uwaga ograniczony limit miejsc. Opłata 200 zł   za udział w 2 dniach konferencji.
Informacje i karty zgłoszeń znajdują się na stronie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy również do udziału w warsztatach “Redefiniowanie Warszawy wobec zmian klimatycznych” organizowanych przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Miasto Stołeczne Warszawa.
Warsztaty odbędą się w dniu 15 listopada 2019 w godzinach 16.00-20.00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie.
Celem warsztatów jest prezentacja problematyki realizacji powierzchni biologicznie czynnej w mieście, integracja z zabudową i realizacja w strukturze miasta zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz kształtowanie Warszawy wobec zmian klimatycznych.
Interdyscyplinarne  grono uczestników umożliwi prezentację badań i wymianę doświadczeń dla projektowania i wdrażania rekomendowanych rozwiązań w  inwestycjach realizowanych w Warszawie.
Rejestracja udziału jako uczestnik warsztatów jest otwarta do 30 października 2019. Uwaga jest limit miejsc. Wstęp bezpłatny.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: conference.city-changes@pw.edu.pl.

facebook share