Konferencja “Polichromie i sgraffita”, Warszawa, 24-25 września 2015

Stołeczny Konserwator Zabytków zaprasza do udziału w konferencji pt. „Polichromie i sgraffita na fasadach ośrodków staromiejskich odbudowanych po 1945 r. Kreacja i konserwacja”, organizowanej z okazji 35 rocznicy wpisu Historycznego Centrum Warszawy na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Data: 24-25 września 2015 r.
Lokalizacja: Dom literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.
Formularz rejestracyjny, szczegółowy program oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej:
www.polichromieisgraffita.pl (http://www.polichromieisgraffita.pl/)
Udział w konferencji jest bezpłatny, organizator nie zapewnia noclegów, rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa.

facebook share