Konferencja naukowa „Miasto – sztuka – nauka – gospodarka”

17 października 2013r. odbędzie się konferencja naukowa „Miasto – sztuka – nauka – gospodarka”. Powyższe spotkanie stanowić będzie płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat relacji między światem nauki i kultury a umacnianiem się ośrodków miejskich i rozwojem społeczno – gospodarczym. Proponowany profil dyskusji jest żywy we współczesnej polityce europejskiej, skupionej na rozwoju miast jako złożonych jednostkach postępu gospodarczego i miejsc zamieszkania o wysokiej jakości życia. Konferencja adresowana jest do osób, dla których fenomen miasta i miejskości stanowi centrum refleksji oraz działalności i które zauważają konieczność interdyscyplinarnej, międzyśrodowiskowej dyskusji, tj. specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej i polityki miejskiej, naukowców z dziedziny nauk społecznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym władz miast, urbanistów i architektów, przedstawicieli środowisk artystycznych oraz instytucji kultury.

Organizatorzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Architektury, warszawski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Miasto Stołeczne Warszawa.

Program konferencji
9.30-10.00 rejestracja

10.15-12.15 I sesja: MIASTA REALNE:
Moderacja: arch. Marlena Happach (OW SARP)
dr Rafał Kasprzak (SGH w Warszawie): Znaczenie instytucji i wydarzeń kulturalnych dla rozwoju miast
arch. Maciej Czeredys (Nowy Teatr w Warszawie): Doświadczenie działań instytucji artystycznej pozbawionej siedziby, prowadzenie działań kulturalnych w przestrzeni miasta
dr inż. arch. Katarzyna Sadowy (OW SARP): Rola architektury w kształtowaniu społecznego obrazu nauki i kultury
Jakub Michałowski (PwC Polska): Praktyczne możliwości i doświadczenia w integracji idealnego z realnym w przestrzeni miejskiej

12.15-12.45 przerwa

12.45-14.45 II sesja: MIASTA IDEALNE
Moderacja: dr Kacper Pobłocki (UAM w Poznaniu)
prof. dr hab. Ewa Rewers (UAM w Poznaniu): Utopia czy eksperyment?
arch. Piotr Bujas: Krytyczna alternatywa. O ponownym odczytaniu projektu utopijnego
prof. dr hab. Teresa Słaby (SGH w Warszawie): Nauka i kultura jako czynniki rozwoju miast, problem jego oceny

14.45 – 15.30 przerwa

15.30-17.30 III sesja: MIASTA ZSIECIOWANE
Moderacja: Edwin Bendyk
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki (UW): Sieciowa natura metropolii
Michał Olszewski (zastępca Prezydenta m. st. Warszawy): Rola samorządu w tworzeniu relacji pomiędzy różnymi czynnikami rozwoju miast
dr Alek Tarkowski (UW, Rada Informatyzacji): Sieć w Mieście – Miasto w Sieci
Agata Gruszecka-Tieśluk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu): Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea łącząca różne światy

facebook share