Konferencja międzynarodowa Informed Cities pt. „Kto korzysta z dziedzictwa”?

W tym roku w dniach 15-16 października w Warszawie odbędzie się siódma już międzynarodowa konferencja Informed Cities zatytułowana „Kto korzysta z dziedzictwa? Społeczność, kapitał i przestrzeń miasta”.
Inicjatywa Informed Cities ma na celu poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań na poziomie lokalnym i została podjęta przez ICLEI – Local Governments for Sustainability. Łączy naukowców, decydentów i wszystkie osoby, które działają na rzecz zrównoważonej przyszłości europejskich miast.
W tym roku ponad stu badaczy i praktyków spotka się na warszawskiej Pradze. Będziemy dyskutować o rewitalizacji i jej wpływie na miejsca i na społeczności. Celem każdego Informed Cities jest wymiana doświadczeń, opinii i wiedzy. Każdy uczestnik korzysta z wiedzy innych, ale także wnosi coś własnego.
Serdecznie zapraszamy do rejestracji i śledzenia informacji na temat wydarzenia!

7 edycja Informed Cities Forum jest współorganizowana przez OpenHeritage oraz Actors of Urban Change z udziałem m. st. Warszawy i wsparciem Forget Heritage INTERREG Central Europe project.
Oddział Warszawski SARP jest współorganizatorem konferencji jako partner projektu OpenHeritage.

Informacje i zapisy: http://www.informedcities.eu/events/7th-informed-cities-forum/

facebook share